6.jpg

cảm nhận bệnh nhân

CẤP CỨU 24/7

09 01 34 69 34

đăng ký nhận bản tin

Thông báo chính thức của khoa Thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng

Thông báo chính thức của khoa Thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng

Hiện nay có rất nhiều Bác sĩ/Trung tâm thẩm mỹ giả mạo là nhân viên của Bệnh viện Tân Hưng, làm sai lệch thông tin nhằm quảng cáo trục lợi gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của Bệnh viện đang xây dựng. Nay Giám đốc và Trưởng khoa Thẩm mỹ thông báo cải chính thông tin đến quý khách hàng/ bệnh nhân được biết:

 

DANH SÁCH BÁC SĨ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ

CƠ HỮU CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG

 

1. ThS BS Trịnh Xuân Long: Trưởng khoa

2. BS CKI Lê Viết Văn: Phó khoa 

3. Bs Nguyễn Quốc Định

4. Bs Lê Quốc Anh

5. Bs Hoàng Thị Cẩm Nhung

6. Bs Vũ Tiến Thành

7. Bs Lê Văn Hưng

 

DANH SÁCH BÁC SĨ HỢP TÁC CHUYÊN MÔN NĂM 2022

 

 

STT HỌ TÊN Số HĐ Ngày ký SỐ CCHN PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
1 HỒ QUỐC VIỆT 10/20015/HĐHT 6/5/2015 001556/BD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
2 NGUYỄN HOÀNG NAM 18/2017/HĐHT 7/18/2017 002674/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
3 ĐINH XUÂN SƠN TÙNG 14/2018/HĐHT 9/13/2018 039845/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ
4 NGUYỄN QUỐC VIỆT 08/2019/HĐHTCM-BVĐKTH 5/31/2019 0010145/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
5 NGUYỄN HẢI NAM 09/2019/HĐHTCM-BVĐKTH 6/17/2019 0007860/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội TH; PTTH hình thẩm mỹ
6 NGUYỄN VĂN THUẬN 10A/2019
41/2021
02/08/2019
01/12/2021
006902/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
7 NGUYỄN THANH SĨ 12/2019/HĐHTCM-BVĐKTH 8/21/2019 0009708/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại, + Phẫu thật tạo hình thẩm mỹ
8 PHẠM CAO KIÊM 14/2019/HĐHTCM-BVĐKTH 9/4/2019 003197/BYT-HCM Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu, Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
9 PHAN ĐỨC TUYNH 20/2019/HĐHTCM 10/24/2019 002109/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại, + Phẫu thật tạo hình thẩm mỹ
10 NGUYỄN VĂN PHÙNG 21/2019/HĐHTCM-BVĐKTH 10/28/2019 001401/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ
11 HỒ QUANG TRƯỞNG 23/2019/HĐHTCM-BVĐKTH 10/29/2019 008498/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tạo hình - Thẩm mỹ
12 PHẠM VĂN ĐÔI 26/2019/HĐLĐ-BVĐKTH 11/12/2019 004026/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thẩm mỹ
13 NGUYỄN VĂN HƯNG 34/2019/HĐLĐ-BVĐKTH 12/6/2019 0033804/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ
14 TRỊNH QUANG ĐẠI 39/2019/HĐLĐ-BVĐKTH 12/30/2019 0025819/HCM-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp, Gây mê hồi sức
+ QĐ 1975/QĐ-SYT: KB,CB chuyên khoa PTTHTM
15 TRẦN ĐỨC PHƯƠNG 02/2020/HĐHTCM-BVĐKTH 1/10/2020 007473/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ
16 NGUYỄN THANH HẢI 06/2020/HĐHTCM-BVĐKTH 2/10/2020 0020218/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ
17 HỒ NGUYỄN HIỂN VINH 09/2020/HĐHTCM-BVĐKTH 3/4/2020 000853/HCM-CCHN Chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ
18 TRẦN VĂN HOÀNG 13B/2020/HĐHTCM-BVĐKTH 4/1/2020 002416/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ
19 TRẦN NGUYÊN GIÁP 14/2020/HĐHTCM-BVĐKTH 4/7/2020 039319/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
20 VÕ NGỌC VŨ 16/2020/HĐHTCM-BVĐKTH 4/10/2020 000543/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi họng+ QĐ 1007/QĐ-SYT: KB,CB chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
21 NGUYỄN HỮU THIỆN 18/2020/HĐHTCM-BVĐKTH 4/11/2020 006654/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ
22 HUỲNH HẢI BẰNG 22/2020/HĐHTCM-BVĐKTH 4/20/2020 040061/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
23 VŨ SƠN 28/2020/HĐHTCM-BVĐKTH 5/21/2020 005313/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình + Ngoại
24 NGUYỄN VĂN HẠ 29/2020/HĐHTCM-BVĐKTH 6/6/2020 028622/HNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình
25 ĐỖ VĂN TÚ 50/2020 12/1/2021 030868/CCHN-BQP Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng- Hàm- Mặt; phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
26 NGUYỄN MINH LỘC 01/2021 1/2/2021 004501/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
27 HỒ HOÀI NAM 03/2021 14/08/2015
20/01/2021
003552/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ
28 NGUYỄN ĐỨC TẤN 04/2021 2/17/2021 0036657/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẫm mỹ, phẫu thuật tạo hình, phẫu thuật thẫm mỹ
29 DƯƠNG MINH TÙNG 05/2021 3/1/2021 007607/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt
30 NGUYỄN TUẤN ANH 09/2021 3/15/2021 0026844/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
31 TRẦN HÀ HIẾU 10/2021 3/15/2021 030038/CCHN-BQP Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tiêu hóa
32 NGUYỄN BẢO TRỌNG 11/2021 3/20/2021 0017264/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ
33 NGUYỄN TẤN PHÚC 13A/2021 4/1/2021 030112/CCHN-BQP Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
34 LÊ VĂN DIỆN 14/2021 3/27/2021 0002533/HY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
Chứng chỉ định hướng chuyên khoa: Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ
35 NGUYỄN ANH MINH 15/2021 4/2/2021 005374/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ
36 ĐOÀN NGỌC GIAO 16/2021 4/2/2021 0013127/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại tổng hợp
37 NGUYỄN XUÂN NAM 17/2021 5/5/2021 032459/HNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ
38 LÊ TẤN HÙNG 18/2021 5/10/2021 0001006/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ
39 HỒ THÀNH HẢI 19/2021 5/10/2021 007518/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng, Phẫu thuật tạo hình
40 NGUYỄN VĂN PHƯỢNG 20/2021 5/13/2021 013776/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình
41 LÊ VĨNH THUYÊN 21/2021 5/20/2021 000086/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
42 NGUYỄN THẾ THẠNH 22/2021 5/20/2021 000896/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ
43 VŨ HỮU THỊNH 30/2021 10/4/2021 001450/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.
44 NGUYỄN THÁI THÙY DƯƠNG 31/2021 10/5/2021 029962/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
45 LƯƠNG THANH TÚ 32/2021 10/11/2021 020930/HNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
46 DƯƠNG THỊ HOÀI MỸ 33/2021 10/18/2021 030224/BYT-CCHN Khám bênh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp, Gây mê hồi sức.
47 LÊ TẤT CƯỜNG 34/2021 10/23/2021 032003/BYT-CCHN Khám bênh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê hồi sức, Nội khoa
48 TRẦN HOÀNG NHÂN 35/2021 10/25/2021 045941/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
49 BÙI VĂN CHINH 36/2021 11/1/2021 0006364/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
50 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 37/2021 11/1/2021 014551/HCM-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa.
51 LƯỜNG ĐÌNH XUÂN 38/2021 11/13/2021 0009443/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội, gây mê hồi sức
52 NGUYỄN VĂN DUY 39/2021 11/19/2021 0034829/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình, phẫu thuật thẩm mỹ.
53 NGUYỄN HỒNG VŨ 42/2021 12/8/2021 038655/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại, Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.
54 TRẦN LÊ DUY ANH 43/2021 12/9/2021 003442/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại.
55 VŨ ĐỨC ĐIỆP 44/2021 12/20/2021 0024014/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ.
56 NGUYỄN BÁ QUANG 45/2021 12/21/2021 0021963/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại.
Định hướng chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ.
57 HOÀNG QUỐC CHUNG 46/2021 12/27/2021 005073/KG-CCHN Khám bênh, chữa bệnh chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ
58 NGUYỄN THÀNH LUÂN 47/2021 12/31/2021 045407/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

Bài viết liên quan

Để đặt lịch hẹn vui lòng gọi đến Tổng đài Bệnh viện (+84) 28 3776 0648 hoặc Đặt lịch hẹn trực tuyến

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG

  • Địa chỉ: 871 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM
  • Điện thoại: 09 01 34 69 34
  • Website: www.benhvientanhung.com

Thống kê truy cập

liên kết hợp tác

Copyright 2016 © TAN HUNG HOSPITAL. Thiet ke web Tran Le